Nieuwe Luchtvaart Wetgeving

De bijgesloten presentatie geeft een indruk van het proces en de inhoud van concept wetgeving ten aanzien van de luchtvaart.

Indien u zichzelf een belanghebbende acht, kunt u de Directeur Generaal voor 18 december 2023 om een afschrift van de concepten verzoeken.

De Directeur Generaal zal uw verzoek in overweging nemen. Slechts direct belanghebbenden komen voor een afschrift in aanmerking.

Presentatie:

In this article